Moribito: Guardian of the Spirit Season 2 (2017) - Japanese Drama Series

Baca Juga

https://www.yogmovie.com/2018/05/moribito-guardian-of-spirit-season-2.html

Imdb: 7.3/10
Cast: Haruka Ayase, Mizuki Itagaki, Masahiro Higashide, Reiko Takashima, Yoko Maki
Country: Japan
Release: January 21 - March 25, 2017
Runtime: Saturdays 21:00-21:58
Language: Japanese
Director: Taku Kato, Yuki Nakashima, Takegoro Nishimura
Writer: Nahoko Uehashi (novel), Sumio Omori
Network: NHK
Episodes: 9

The Series is directed by Taku Kato, Yuki Nakashima, and Takegoro Nishimura, starring Haruka Ayase, Mizuki Itagaki, Masahiro Higashide, Reiko Takashima, and Yoko Maki. It is based on the fantasy novel "Seirei no Moribito" by Nahoko Uehashi (first published July, 1996 by Kaiseisha)


Balsa (Haruka Ayase) tried to kill Rogusamu, but failed. 4 years later, Chagum (Mizuki Itagaki) becomes a crown prince of Yogo country. Due to her failure to kill Rogusamu, Balsa hides in the neighboring Rota Kingdom and works as a guard.

One day, Balsa saves a girl from human trafficking. The girl’s name is Asura (Rio Suzuki). God of Destruction Taruhamaya, which Asura’s ethnic group adore, stays in Asura’s body. Shaman daughter Shihana (Yoko Maki) and her father Sufaru (Akira Emoto) try to kill Asura. Balsa struggles to save Asura.

Bahasa Indonesia:

Seri ini disutradarai oleh Taku Kato, Yuki Nakashima, dan Takegoro Nishimura, dibintangi oleh Haruka Ayase, Mizuki Itagaki, Masahiro Higashide, Reiko Takashima, dan Yoko Maki. Berdasarkan novel fantasi "Seirei no Moribito" oleh Nahoko Uehashi (pertama kali diterbitkan Juli, 1996 oleh Kaiseisha).

Balsa (Haruka Ayase) mencoba membunuh Rogusamu, tetapi gagal. 4 tahun kemudian, Chagum (Mizuki Itagaki) menjadi putra mahkota negara Yogo. Karena kegagalannya membunuh Rogusamu, Balsa bersembunyi di Kerajaan Rota yang berdekatan dan bekerja sebagai penjaga.

Suatu hari, Balsa menyelamatkan seorang gadis dari perdagangan manusia. Nama gadis itu adalah Asura (Rio Suzuki). God of Destruction Taruhamaya, yang dipuja oleh kelompok etnis Asura, tetap berada di tubuh Asura. Putri Shaman Shihana (Yoko Maki) dan ayahnya Sufaru (Akira Emoto) mencoba membunuh Asura. Balsa berjuang untuk menyelamatkan Asura.

Sequel:
  1. Moribito: Guardian of the Spirit / Seirei no Moribito / 精霊の守り人 (NHK / 2016)
  2. Moribito: Guardian of the Spirit Season 2 / Seirei no MoribitoII Kanashiki Hakai Gami / 精霊の守り人II 悲しき破壊神 (NHK / 2017)
  3. Moribito: Guardian of the Spirit Season 3 / Seirei no Moribito Saishusho / 精霊の守り人 最終章 (NHK / 2017)

 Cast:

Mizuki Itagaki - Chagum
Masahiro Higashide - Tanda
Reiko Takashima - Torogai
Yoko Maki - Shihana
Akira Emoto - Sufaru
Rio Suzuki - Asura
Kohei Fukuyama - Chikisa
Mitsu Dan - Torishia
Dean Fujioka - Ihan
Satoshi Hashimoto - Yosamu
Toru Shinagawa - Suan
Kengo Kora - Rauru
Ryohei Suzuki - Hyugo
Lisa Oda - Sena
Mantaro Koichi - Kuruzu
Tatsuya Fujiwara - Mikado
Fumino Kimura - Ninokisaki
Masato Ibu - Tosa
Mikijiro Hira - Seidoshi
Kento Hayashi - Shuga
Mitsuru Fukikoshi - Gakai
Yu Kamio - Moso
Satoshi Matsuda - Jin
Konosuke Takahashi - Tugumu
Eri Watanabe - Masa
Udai Iwasaki - Tono
Shido Nakamura - Rogusamu
Koji Kikkawa - Jiguro

Komentar