Advertisement

Hitoshi Ueki and His Pupil / Ueki Hitoshi to Nobosemon (2017) - Japanse Drama Series

https://www.yogmovie.com/2018/04/hitoshi-ueki-and-his-pupil-ueki-hitoshi.html

Imdb: -/10
Cast: Koji Yamamoto, Jun Shison, Takaya Yamauchi, Kenta Hamano, Rena Takeda
Country: Japan
Release: September 2 - October 21, 2017
Runtime: Saturdays 20:15-20:43
Language: Japanese
Director: Shinichi Nishitani, Takayasu Enokido
Writer: Masao Komatsu (autobiographical novel), Kosuke Mukai
Network: NHK
Episodes: 8

The film is directed by Shinichi Nishitani and Takayasu Enokido, starring Koji Yamamoto, Jun Shison, Takaya Yamauchi, Kenta Hamano, and Rena Takeda.


Hitoshi Ueki (Koji Yamamoto) is a member of Crazy Cats. They become popular with their song “Sudara Bushi.” Hitoshi and his band appear on TV and in movies. Due to his busy schedule, Hitoshi hires Masaomi Matsuzaki (Jun Shison) to take care of him and drive him. Masaomi Matsuzaki came to Tokyo from Hakata. His father died when he was a child and he begins to call Hitoshi Ueki father. Hitoshi Ueki, his wife Tomiko (Yuka) and his father (Shiro Ito) accept Masaomi Matsuzaki as part of their family. Masaomi Matsuzaki aspires to become an entertainer.

Bahasa Indonesia:

Film ini disutradarai oleh Shinichi Nishitani dan Takayasu Enokido, dibintangi Koji Yamamoto, Jun Shison, Takaya Yamauchi, Kenta Hamano, dan Rena Takeda.

Hitoshi Ueki (Koji Yamamoto) adalah anggota dari Crazy Cats. Mereka menjadi populer dengan lagu mereka “Sudara Bushi.” Hitoshi dan bandnya muncul di TV dan di film. Karena kesibukannya, Hitoshi menyewa Masaomi Matsuzaki (Jun Shison) untuk merawatnya dan mengantarnya. Masaomi Matsuzaki datang ke Tokyo dari Hakata. Ayahnya meninggal ketika dia masih kecil dan dia mulai memanggil ayah Hitoshi Ueki. Hitoshi Ueki, istrinya Tomiko (Yuka) dan ayahnya (Shiro Ito) menerima Masaomi Matsuzaki sebagai bagian dari keluarga mereka. Masaomi Matsuzaki bercita-cita menjadi seorang entertainer.


Koji Yamamoto - Hitoshi Ueki
Jun Shison - Masaomi Matsuzaki
Takaya Yamauchi - Hajime Hana
Kenta Hamano - Kei Tani
Rena Takeda - Miyoko Kamata
Ayumu Nakajima - Seishiro Kuno
Denden - Iwao Kamata
Maki Sakai - Tsuruko
Yasuko Tomita - Hatsue Matsuzaki
Masanobu Katsumura - Kengo Furusawa
Yuka - Tomiko Ueki
Shiro Ito - Tetsujo Ueki

Additional Cast:
Sayaka Yamamoto - Mari Sono
Sari Awano - Megumi Watabe
Motohiro Niina

0 Response to "Hitoshi Ueki and His Pupil / Ueki Hitoshi to Nobosemon (2017) - Japanse Drama Series"

Posting Komentar