Shopping Street War ~Suchico~ from Yoshimoto Shinkigeki (2017) - Japanese Movie


Imdb: -/10
Cast: Sutchi, Kozo Takeda
Genre: Comedy 
Country: Japan
Release: 4 March 2017
Runtime: 108 minutes.
Language: Japanese
Director: Hitonori Taniguchi
Writer: Ayumu Kyuma, Kakuhozan, Hitonori Taniguchi
Producer: Hideyuki Kataoka, Kazuo Kuroi, Yuichi Tajima
Cinematographer: Taku Wada
Distributor: Katsu-do
Film directed by Hitonori Taniguchi and starring Sutchi and Kozo Takeda.


A missing person incident takes place at a local shopping street. Detective Shohei Kasuga (Kozo Takeda) and comedian Suchiko (Sutchi) are brought together to solve the case. The two men have nothing in common and do not get along at first, but the try to solve the mystery together.

Bahasa Indonesia:

Film ini disutradarai oleh Hitonori Taniguchi, dibintangi oleh Sutchi dan Kozo Takeda.

Insiden orang hilang terjadi di jalan perbelanjaan setempat. Detektif Shohei Kasuga (Kozo Takeda) dan komedian Suchiko (Sutchi) dibawa bersama untuk menyelesaikan kasus ini. Kedua pria itu tidak memiliki kesamaan dan pada awalnya tidak cocok, tapi mencoba memecahkan misteri itu bersama-sama.


Sutchi - Suchiko
Kozo Takeda - Shohei Kasuga
Honoka Matsumoto - Nina Samejima
Yui Takano - Yui Kasuga

Additional Cast:
Ayumu Kyuma - Joji
Kibaji Tankobo - Takuro Tashima
Donpei Tsuchihira - Ryuji Ogawa
Ani - Nakatan
Mikako Fujii - Suzuko Tashima
Kazutoshi Yokoyama - Yoichi
Ayaka Ichinose - female doctor
Shigeaki Fujita - Tafuji
Shiro Maeda - Chibi
Lee Gosei - Deku
Strike Satake - ex-yakuza
Masaru Shiga - Masaru Samejima
Daiki Hyodo - police inspector
Katsunori Uchiba
Ai Sakai
Akie Asaka

0 Response to "Shopping Street War ~Suchico~ from Yoshimoto Shinkigeki (2017) - Japanese Movie"

Posting Komentar