We Make Antiques / Usohappyaku / 嘘八百 (2018) - Japanese Movie

http://www.yogmovie.com/2018/01/we-make-antiques-usohappyaku-2018.html

Imdb: 6.3/10
Cast: Kiichi Nakai, Kuranosuke Sasaki
Country: Japan
Release : January 5, 2018
Runtime: 105 Minutes
Language: Japanese
Director: Masaharu Take
Writer: Shin Adachi, Masako Imai
Producer: Hiroyasu Nagata
Cinematographer: Hiromitsu Nishimura
Distributor: Gaga Corporation

The film is directed by Masaharu Take, starring Kiichi Nakai and Kuranosuke Sasaki. Filming takes place February, 2017 in Sakai, Osaka Prefecture, Japan.


Set in Sakai, Osaka Prefecture, Japan. Norio (Kiichi Nakai) works as an antique dealer and Sasuke (Kuranosuke Sasaki) is a potter. Important historical figure Sen no Rikyu's chaki (tea utensil) appears in front of them.

Bahasa Indonesia:

Film ini disutradarai oleh Masaharu Take, dibintangi oleh Kiichi Nakai dan Kuranosuke Sasaki. Pembuatan film berlangsung Februari 2017 di Sakai, Prefektur Osaka, Jepang. FIlm ini dirilis tanggal 5 Januari 2018.

Terletak di Sakai, Prefektur Osaka, Jepang. Norio (Kiichi Nakai) bekerja sebagai agen barang antik dan Sasuke (Kuranosuke Sasaki) adalah seorang pembuat tembikar. Tokoh penting tokoh Sen no Rikyu's chaki (alat teh) muncul di depan mereka.


Kiichi Nakai - Norio Koike
Kuranosuke Sasaki - Sasuke Noda
Tomochika - Yasuko Noda
Aoi Morikawa - Imari Ohara
Tomoya Maeno - Seiji Noda
Keiko Horiuchi - Yoko Ohara
Toshio Sakata - Yocchan
Houka Kinoshita - Nishida
Muga Tsukaji - Shiro Tanaka
Jakujaku Katsura - Kepala Biro Urusan Kebudayaan
Minori Terada - Shotaro Kinuta
Kogan Ashiya - Tadayasu Hiwatashi
Masaomi Kondo - Seiichiro Tanahashi
Shohei Uno - pedagang kayu

0 Response to "We Make Antiques / Usohappyaku / 嘘八百 (2018) - Japanese Movie"

Posting Komentar