Juni 24, 2018

Miss Granny / Suspicious Woman / Soosanghan Geunyeo (2014) - Korean Movie


Imdb: 7.3/10
Cast: Na Moon-hee, Shim Eun-kyung
Country: South Korea
Release: January 22, 2014
Runtime: 124 minutes
Language: Korean
Director: Hwang Dong-Hyuk
Writer: Shin Dong-Ik, Dong Hee-Sun, Hong Yoon-Jung, Hwang Dong-Hyuk
Producer: Han Hong-Suk, Lim Ji-Young, Jun Jae-Soon
Cinematographer: Kim Ji-Yong
Distributor: CJ Entertainment

Koi / 恋 (2016) - Japanese Movie


Imdb: -/10
Cast: Yozaburo Ito, Nana Okada
Genre: Romance, Drama
Country: Japan
Release: April 2, 2016
Runtime: 83 minutes
Language: Japanese
Director: Masahiko Nagasawa
Writer: Shin Adachi
Producer: Tatsushi Munemori, Hironobu Ohashi
Cinematographer: Tsuyoshi Miyamoto

Juni 23, 2018

Alibis for Happiness / Kofuku no Aribai Picture (2016) - Japanese Movie


Imdb: -/10
Cast: Kiichi Nakai, Toshiro Yanagiba, Yasuo Daichi, Shigenori Yamazaki
Genre: Drama, Comedy
Country: Japan
Release: November 18, 2016
Runtime: 114 minutes
Language: Japanese
Director: Takanori Jinnai
Writer: Kohei Kiyasu
Producer: Seij Yagi, Manabu Shinoda, Kenichi Nakayama
Cinematographer: Koichi Nakayama
Distributor: Toei
Also Known as:  Kofuku no Alibi: Picture

Ken and Kazu / Ken to Kazu / ケンとカズ (2015) - Japanese Movie


Imdb: 4.9/10
Cast: Shinsuke Kato, Katsuya Maiguma
Genre: Thriller, Drama, Crime
Country: Japan
Release: October 26, 2015 (Tokyo IFF), July 30, 2016
Runtime: 96 minutes
Language: Japanese
Director: Hiroshi Shoji
Writer: Hiroshi Shoji
Producer: Nichiho Marumo, Hiroshi Shoji
Cinematographer: Shuhei Yamamoto
Distributor: Uzumasa

Kaze no Tayori / 風のたより (2016) - Japanese Movie


Imdb: -/10
Cast: Yuko Araki, Ren Osugi
Genre: Drama, Family
Country: Japan
Release: January 30, 2016
Runtime: 90 minutes
Language: Japanese
Director: Munetoshi Mukai
Writer: Satoko Okazaki
Producer: Kei Aihara, Hiroyuki Fujita, Kiyotaka Tanaka
Cinematographer: Tetsuro Imai
Distributor: Project Dawn

Heroism Guy / Ninkyo Yaro / 任侠野郎 (2016) - Japanese Movie


Imdb: -/10
Cast: Yoshikazu Ebisu, Yuya Yagira, Reina Triendl
Genre: Action, Comedy
Country: Japan
Release: April 23, 2016 (Okinawa International Movie Festival), June 4, 2016
Runtime: 69 minutes
Language: Japanese
Director: Kiyotaka Tokunaga
Writer: Yuichi Fukuda
Producer:
Cinematographer:
Distributor: Katsu-do

A Flower Aflame / Kashin / 花芯 (2016) - Japanese Movie


Imdb: 6.1/10
Cast: Eri Murakawa, Kento Hayashi, Masanobu Ando
Country: Japan
Release: August 6, 2016
Runtime: 95 minutes
Language: Japanese
Director: Hiroshi Ando
Writer: Jakucho Setouchi (novel), Hisako Kurosawa
Producer: Gen Sato, Naoya Narita, Yoichiro Onishi
Cinematographer: Kazuhiro Suzuki
Distributor: Klock Worx

Mood Swings / Yureru Kokoro / ゆれる心 (2016) - Japanese Movie


Imdb: -/10
Cast: Saki Seto, Akiyoshi Shibata, Haruna Yabuki
Genre: Romance, Comedy, Drama
Country: Japan
Release: February 1, 2016
Runtime: 75 minutes
Language: Japanese
Director: Shuji Kataoka
Writer: Shuji Kataoka
Producer: Kenji Ejiri, Yuko Kameda
Cinematographer: Satoshi Shimomoto
Distributor: Omuro Pictures

Juni 22, 2018

The Katsuragi Murder Case / Katsuragi Case / Katsuragi Jiken (2016) - Japanese Movie


Imdb: 6.1/10
Cast: Tomokazu Miura, Kaho Minami, Hirofumi Arai, Ryuya Wakaba, Rena Tanaka
Genre: Crime, Drama
Country: Japan
Release: June 18, 2016
Runtime: 120 minutes
Language: Japanese
Director: Masaaki Akahori
Writer: Masaaki Akahori
Producer: Keiko Fujimura
Cinematographer: Yuta Tsukinaga
Distributor: Phantom Film

Kanon / カノン (2016) - Japanese Movie


Imdb: 6.3/10
Cast: Manami Higa, Mimura, Nozomi Sasaki 
Genre: Drama, Family, Romance
Country: Japan
Release: October 1, 2016
Runtime: 123 minutes
Language: Japanese
Director: Toshiro Saiga
Writer: Erika Tosaka
Producer: Osamu Fujita, Yu Kono, Keizo Okamoto, Miho Kasai
Cinematographer: Asahiko Deguchi
Distributor: Kadokawa Pictures

Kako: My Sullen Past / Unpleasant Past / Fukigen na Kako (2016) - Japanese Movie


Imdb: 6.2/10
Cast: Kyoko Koizumi, Fumi Nikaido
Genre: Drama, Comedy, Family
Country: Japan
Release Date: June 25, 2016
Runtime: 120 minutes
Language: Japanese
Director: Shiro Maeda
Writer: Shiro Maeda
Producer: Atsushi Moriyama, Toshikazu Nishigaya
Cinematographer: Sasaki Yasuyuki
Distributor: Tokyo Theatres

Isha Sensei / いしゃ先生 (2015) - Japanese Movie


Imdb: -/10
Cast: Aya Hirayama
Genre: Drama, Medical
Country: Japan
Release: October 17, 2015 (Kyoto International Film Festival), January 9, 2016
Runtime: 106 minutes
Language: Japanese
Director: Jiro Nagae
Writer: Mika Abe
Producer:
Cinematographer:
Distributor: Canter
Also Known as: Doctor